Про журнал

Вид видання: Науково-виробничий журнал
Рік заснування: 2014 р.
Проблематика: приймаються статті з висвітлення концепцій, програм і прогнозів розвитку бджільництва України, наукових розробок та впровадження у виробництво фундаментальних і прикладних досліджень в галузі, а також рецензій на журнальні публікації та книги, рекламу новітніх досягнень у галузі ветеринарної біотехнології, мікробіології, цитології, бактеріології, вірусології, молекулярної біології, генетики; пропаганда досягнень бджільництва України.
Періодичність: 2 рази на рік
ІSSN: 2708-4078 (print); ___________ (online) DOI 10.46913
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 21104-10904Р від 16.12.2014 р.
Фахова реєстрація у МОН України: наказ МОН України № ____ від __________ р., Категорія "Б".
Спеціальність ДАК: біологічні, ветеринарні, сільськогосподарські науки
Мови видання: українська, російська, англійська
Засновники:
Національний науковий центр «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича» Національної академії аграрних наук України
Інститут біології тварин Національної академії аграрних наук України
Матеріали для публікації приймаються за адресою:
Національний науковий центр «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича» Національної академії аграрних наук України,
вул. Академіка Заболотного, 19, м. Київ, 03143
тел./факс: +38(044) 526-67-98
е-mail: journalbeekeeping@ukr.net
Контактна особа:
Акименко Лариса Іванівна, відповідальний секретар журналу
+38-066-411-50-17
+38-067-232-82-99
+38-093-246-53-78
е-mail: akymenkol@ukr.net
Редакція не завжди поділяє думки авторів і не несе відповідальності за недостовірність публікованих даних.

Поточний номер

Том 1 № 6 (2021): Науково-виробничий журнал "Бджільництво України"
					##issue.viewIssueIdentification##

Бджільництво України : наук.-вироб. журн. / ННЦ «Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича» НААН України, Ін-т біології тварин НААН України. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. – …. с.

Редакційна колегія журналу підтримує політику щодо об’єктивного висвітлення та доведення до громадськості результатів актуальних наукових досліджень українських і зарубіжних учених, наукових та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти і наукових установ, представників органів влади, працівників сільського господарства та інших відомств, а також молодих науковців у галузі біологічних, ветеринарних, сільськогосподарських наук.

Рекомендовано до друку Вченою радою ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича» НААН України (протокол № 04 від 05.05.2021 р.)

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту біології тварин НААН України (протокол № 06 від 26.04.2021 р.)

Опубліковано: 2021-10-06

Статті

Переглянути всі випуски