Про журнал

Політика наукового видання
Журнал призначений для науковців, працівників освіти, аспірантів, спеціалістів сільського
господарства дотичних до проблем бджільництва.
Видання засноване з метою:
- забезпечення поширення у відкритому доступі якісних здобутків і результатів наукових
досліджень в сфері бджільництва, що сприятиме інтеграції українських науковців у міжнародний
освітній простір, а також підвищення цитованості робіт;
- сприяння розвитку науки в Україні, підвищенню її ролі та авторитету в українському суспільстві;
- налагодження міжнародної співпраці в галузі бджільництва та створення дієвого механізму
обміну інформацією, досвідом, спілкування між спеціалістами різних країн та наукових галузей для
створення міжнародної мережі по дослідженню актуальних питань у галузі бджільництва;
- організації взаємозв’язку між науковими дослідженнями та освітою шляхом залучення
опублікованих матеріалів до навчального процесу.

Поточний номер

Том 1 № 6 (2021): Науково-виробничий журнал "Бджільництво України"
					##issue.viewIssueIdentification##

Бджільництво України : наук.-вироб. журн. / ННЦ «Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича» НААН України, Ін-т біології тварин НААН України. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. – …. с.

Редакційна колегія журналу підтримує політику щодо об’єктивного висвітлення та доведення до громадськості результатів актуальних наукових досліджень українських і зарубіжних учених, наукових та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти і наукових установ, представників органів влади, працівників сільського господарства та інших відомств, а також молодих науковців у галузі біологічних, ветеринарних, сільськогосподарських наук.

Рекомендовано до друку Вченою радою ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича» НААН України (протокол № 04 від 05.05.2021 р.)

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту біології тварин НААН України (протокол № 06 від 26.04.2021 р.)

Опубліковано: 2021-10-06

Статті

Переглянути всі випуски