РЕЦЕНЗУВАННЯ

Всі подані матеріали проходять зовнішнє анонімне рецензування. Рецензентами виступають спеціалісти відповідних галузей, які з проблематики дослідження мають щонайменше три  публікацію у журналах з Переліку наукових фахових видань України, та/або у закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus за відповідною спеціальністю, оприлюднених упродовж останніх п’яти років. Процес рецензування включає в себе наступні етапи:
-          подача матеріалів до редакції;
-          анонімне рецензування двома рецензентами;
-          доопрацювання матеріалів авторами після рецензії;
-          підготовка відповіді рецензенту;
-          повторне рецензування;
-          прийняття статті до друку.
Рецензії та усі супутні матеріали, переписка з авторами зберігаються у редколегії на електронних та паперових носіях протягом 5 років. Остання версія статті, яка приймається редакцією до друку, надсилається першому автору у форматі PDF, яку він роздруковує, підписує кожну сторінку і направляє або поштою на адресу редакційної колегії (Редколегія журналу «Бджільництво України», ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича» НААН України, вул. Академіка Заболотного, 19, м. Київ, 03143), або направляє скановану  копію статті електронною поштою на адресу редакційної колегії журналу (mail@journalbeekeeping.com.ua).