Про журнал

Вид видання: Науково-виробничий журнал
Рік заснування: 2014 р.
Проблематика: приймаються статті з висвітлення концепцій, програм і прогнозів розвитку бджільництва України, наукових розробок та впровадження у виробництво фундаментальних і прикладних досліджень в галузі, а також рецензій на журнальні публікації та книги, рекламу новітніх досягнень у галузі ветеринарної біотехнології, мікробіології, цитології, бактеріології, вірусології, молекулярної біології, генетики; пропаганда досягнень бджільництва України.
Періодичність: 2 рази на рік
ІSSN: 2708-4078 (print); ___________ (online) DOI 10.46913
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 21104-10904Р від 16.12.2014 р.
Фахова реєстрація у МОН України: наказ МОН України № ____ від __________ р., Категорія "Б".
Спеціальність ДАК: біологічні, ветеринарні, сільськогосподарські науки
Мови видання: українська, російська, англійська
Засновники:
Національний науковий центр «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича» Національної академії аграрних наук України
Інститут біології тварин Національної академії аграрних наук України
Матеріали для публікації приймаються за адресою:
Національний науковий центр «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича» Національної академії аграрних наук України,
вул. Академіка Заболотного, 19, м. Київ, 03143
тел./факс: +38(044) 526-67-98
е-mail: journalbeekeeping@ukr.net
Контактна особа:
Акименко Лариса Іванівна, відповідальний секретар журналу
+38-066-411-50-17
+38-067-232-82-99
+38-093-246-53-78
е-mail: akymenkol@ukr.net
Редакція не завжди поділяє думки авторів і не несе відповідальності за недостовірність публікованих даних.