Редакційний штат

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Головний редактор:

Постоєнко В. О. – доктор сільськогосподарських наук, професор, ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича», м. Київ

Заступники головного редактора:

Литвиненко О. М. – кандидат біологічних наук, ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича», м. Київ
Федорук Р. С. – доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН, Інститут біології тварин НААН, м. Львів

Відповідальний секретар:

Акименко Л. І. – кандидат біологічних наук, ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича», м. Київ

Члени редакційної колегії:

Боднарчук Г. Л. – кандидат сільськогосподарських наук, ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича», м. Київ;; Броварський
В. Д. – доктор сільськогосподарських наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування, м. Київ; Влізло В. В. –
доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН, Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та
кормових добавок, м. Львів; Гречка Г. М. – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, ННЦ «Інститут
бджільництва імені П.І. Прокоповича», м. Київ; Дінець А. В. – кандидат медичних наук, ННЦ «Інститут бджільництва імені
П.І. Прокоповича», м. Київ; Єфіменко Т. М. – кандидат біологічних наук, ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича», м. Київ;
Жукорський О. М. – доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН, Президія НААН України, м. Київ; Захарія А. В. –
кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича», м. Київ; Іскра Р. Я. –
доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут біології тварин НААН, м. Львів; Капустян А. В. – кандидат біологічних
наук, ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича», м. Київ; Красочко П. А. – доктор ветеринарних наук, доктор біологічних наук,
професор, академік РАЕН, УО «Вітебська ордену «Знак пошани» державна академія ветеринарної медицини», Білорусь; Ковальчук І. І. –
доктор ветеринарних наук, Інститут біології тварин НААН, м. Львів; Лазарєва Л. М. – кандидат сільськогосподарських наук, ННЦ
«Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича», м. Київ; Лесик Я. В. – доктор ветеринарних наук, професор, Дрогобицький державний
педагогічний університет, м. Дрогобич; Ліпський П. Ю. – кандидат біологічних наук, ННЦ «Інститут бджільництва імені
П.І. Прокоповича», м. Київ; Линовицька О. В. – доктор філософії, ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича», м. Київ; Односум
Г. В. – кандидат ветеринарних наук, ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича», м. Київ; Остапів Д. Д. – доктор ветеринарних
наук, старший науковий співробітник, Інститут біології тварин НААН, м. Львів; Рубан С. Ю. – доктор сільськогосподарських наук,
професор, член-кореспондент НААН, Національний університет біоресурсів і природокористування, м. Київ; Руденко Є. В. – доктор
ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН, Інститут тваринництва НААН України, м. Харків; Сенчило О. О. – кандидат
біологічних наук, старший науковий співробітник, ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича», м. Київ; Соломаха В. А. – доктор
біологічних наук, ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича», м. Київ; Теслюк В. В. – доктор сільськогосподарських наук,
професор, Національний університет біоресурсів і природокористування, м. Київ; Ушкалов В. О. – доктор ветеринарних наук, професор,
член-кореспондент НААН, УЛЯБП АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ; Федорович
Є. І. – доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут біології тварин НААН, м. Львів; Шаран М. М. – доктор
сільськогосподарських наук, Інститут біології тварин НААН, м. Львів;