ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ БДЖОЛИНОГО МЕДУ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ

Автор(и)

  • Леся ШТАНГРЕТ ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича», м. Київ, Україна
  • Людмила ЛАЗАРЄВА ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича», м. Київ, Україна
  • Жанна ШАПОВАЛ ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича», м. Київ, Україна
  • Ольга КОВАЛЬ ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича», м. Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.46913/beekeepingjournal.2020.5.06

Ключові слова:

мед бджолиний, діастаза, ГМФ (гідроксиметилфурфурол), пролін, електропровідність.

Анотація

Проаналізовано 30 зразків меду бджолиного довготривалого зберігання (з 2009 по
2018 р.). Установлено, що
діастазна активність меду падає. Так у 6 зразках меду діастазне число нижче ніж 10 од. Готе, ці зразки не відповідають вимогам державних стандартів. Виявлено, що при аналізі зразків меду бджолиного з 2009 по 2015 р. вміст гідроксиметилфурфуролу (ГМФ) був понад 25 мг/кг, що не відповідає вимогам ДСТУ. Зразки терміном зберігання з 2016 по 2018 р. відповідають за показниками якості меду першого ґатунку. Показано, що найбільше значення вмісту проліну відмічається у меді зразка № 11 2015 року 773,0 мг/кг, а найнижчий показник вмісту проліну був у зразку № 25 2013 р. Електропровідність зразків меду тривалого зберігання становила від 0,128 до 0,524 мС/см, що відповідає вимогам щодо якості меду.

Посилання

Аветисян Г. А. Разведение и содержание пчел. Москва : Колос, 1983. 271 с.

Аринкина А. И. Химический состав и свойства пчелиного меда и их изменение после нагревания. Москва : ЦИНТИ Пищепром, 1971. 178 с.

Кайгородов Р. В., Леготкина Г. И., Хисматуллин Р. Г., Зубова Е. Н. Оптимизация контроля качества меда. Пчеловодство. 2009. № 9. С. 50–52.

Клочко Р. Т., Блинов А. В. Гидроксиметилфурфурол и мед. Пчеловодство. 2015. № 6. C. 36‒39.

Мед натуральний. Технічні умови : ДСТУ 4497:2005 [Чинний з 2007-01-01]. Київ : Вид-во стандартів, 2005. 26 с.

Мед натуральный. Технические условия : ГОСТ 19792-2001 [Введен 2002-07-01]. Минск : Изд-во стандартов, 2003. 20 с.

Особливості натурального меду. URL: https://zhyvyaktyvno.org/news/yak-zbergati-med-pravilno (дата звернення: 12.09.2020).

Туринський В. М., Адамчук Л. О. Важливі питання розвитку галузі бджільництва. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. 2015. Вип. 223. С. 190–195. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_tevppt_2015_223_31.

Федякова О., Кіслова С., Засадна З. Визначення проліну як показника фальсифікації. Е-конференція. 2016.03.24-25. URL: http://econf.at.ua/publ/konferencija_2016_03_24_25/

sekcija_1_ekologija_i_prirodokoristuvannja/viznachennja_prolinu_jak_pokaznika_falsifikaciji_medu/39-1-0-791

Цэвэгмид Х. Палинологический анализ и его значение при характеристике качества меда : авторефер. дис. канд. с.-х. наук: 06.02.04 «Технология производства продукции животноводства» / Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева, 2006. 163 с.

Чепурной И. П. Экспертиза качества меда. Москва : Маркетинг, 2002. 112 с.

Honey varietals [Elektronnyj resurs]. URL: https://web.archive.org/web/20121005071323 /http://www. honey.com/honey-at-home/learn-about-honey/honey-beesandpollin (data obrashcheniya: 12.09.2017).

Опубліковано

2020-12-27

Як цитувати

ШТАНГРЕТ, Л., ЛАЗАРЄВА, Л., ШАПОВАЛ, Ж., & КОВАЛЬ, О. (2020). ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ БДЖОЛИНОГО МЕДУ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ. НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ "БДЖІЛЬНИЦТВО УКРАЇНИ", 1(5). https://doi.org/10.46913/beekeepingjournal.2020.5.06