СПЕКТРОПОЛЯРИМЕТРІЯ ВОДНИХ СУМІШЕЙ ВУГЛЕВОДНІВ

Автор(и)

  • Л.М. ЛАЗАРЄВА ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича», м. Київ, Україна.
  • МЯГЧЕНКО Юрій Олександрович, к. ф-м.н., доцент Київський університет імені Тараса Шевченка,
  • ДОРОШЕНКО Ірина Юріївна, д. ф-м.н. Київський університет імені Тараса Шевченка
  • АКИМЕНКО Л. І., канд. біол. наук ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича», м. Київ, Україна.
  • БЕЛЮГА Денис Олегович, бакалавр, Київський університет імені Тараса Шевченка
  • ЛЕОНОВ Владислав Валерійович, магістр Київський університет імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.46913/beekeepingjournal.2021.7.03

Ключові слова:

спектроскопія ядерного магнітного резонансу, рідинна хроматографія, оптична активність.

Анотація

Запропоновано застосувати спектрополяриметричний метод для визначення
складу суміші водорозчинних вуглеводнів, кожний із яких володіє оптичною активністю.
Метод може широко практикуватися для аналізу такої суміші природного
походження, як мед. У конструкції поляриметра використано сучасні стабільні
джерела світла – суперлюмінесценті світлодіоди. Під час вимірювань нема потреби в
механічних рухомих деталях, що підвищує стабільність та швидкодію пристрою.
Ключові слова: спектроскопія ядерного магнітного резонансу, рідинна хроматографія,
оптична активність.

Посилання

COUNCIL DIRECTIVE 2001/110/EC of 20 December 2001 relating to honey (OJ L 10, 12.1.2002, p. 47) https://www.fsai.ie/uploadedFiles/Consol_Dir2001_110.pdf

Danila Cianciosi, Tamara Yuliett Forbes-Hernández, Sadia Afrin, Massimiliano Gasparrini Patricia Reboredo-Rodriguez, Piera Pia Manna, Jiaojiao Zhang, Leire Bravo Lamas,Susana Martínez Flórez, Pablo Agudo Toyos, José Luis Quiles, Francesca Giampieri, Maurizio Battino. Phenolic Compounds in Honey and Their Associated Health Benefits: A Review .Molecules 2018, 23(9), 2322; https://doi.org/10.3390/molecules23092322

Priscila Missioda Silva. Honey: Chemical composition, stability and authenticity. Food Chemistry V. 196, 1 April 2016, P. 309-323

Ангервакс А.Е., Апушкинский Е.Г. Применение ЯМР-спектроскопии С13 для анализа состава углеводов меда// Химия растительного сырья.1999. №4.С. 17–23.

Афанасьєва О.В. Курський Ю.С., Одаренко Є.М. Оптичні вимірювання: навч. посібник.Харків:ХНУРЕ,2021.Ч.1.180 с.ISBN 978-966-659-325-5

Визначення якості лікарських речовин і лікарських форм рефрактометричним і поляриметричним методами. https://tdmuv.com/kafedra/internal/pharma_2/classes_stud/uk/pharm/tpkz/ptn/

Директива Ради 2001/110/ЄС. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. old.minjust.gov.ua/file/31595.

З чого складається мед: хімічний склад меду. http://vsi-zdorovi.com.ua/z-chogo-sklada-t-sya-med-h-m-chniy-sklad-medu/

Корбич Н.М. Мед – натуральність та фальсифікація. Науково-інформаційний вісник. Збірник інформаційних повідомлень, статтей, доповідей і тез науково-практичних конференцій викладачів, аспірантів, магістрів, студентів. Херсонський державний аграрний університет. 2020.Випуск 13. С.473-476. http://dspace.ksau.kherson.ua/bitstream/handle/

Лазарєва Л., Постоєнко В., Штангрет Л., Постоєнко Г.. Скринінг якості липового меду з різних регіонів України. Вісник аграрної науки України. • Том 99 № 8 (2021).DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202108-03

Мед натуральний. Технічні умови: ДСТУ 4497:2005. [Чинний від 2007–01–01]. Київ: Держспоживстандарт України, 2005. 21 с. : http://xn--80akjinjp3c.com/regulations/honey-nature.html.

Результати досліджень меду, отриманого в рамках медіапроекту «СТОП фальсифікат. МЕД». Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів https://dpss.gov.ua/

Романов А.В., Ларионов О.Г.. Определение углеводного состава меда методом ВЭЖХ// Сорбционные и хроматографические процессы Сорбционные и хроматографические процессы. 2007. Т.7. Вып.5. С. 719-725 https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11932346

Стандарти якості меду. Офіс з просування експорту України. https://helpdesk.epo.org.ua/article/standarty-yakosti-medu

Фальсифікація меду – проблема світового ринку й виклик вітчизняним експортерам. https://novadoba.kiev.ua/2020/03/31/5747

Опубліковано

2022-02-03

Як цитувати

ЛАЗАРЄВА, Л., МЯГЧЕНКО, Ю. О., ДОРОШЕНКО, І. Ю., АКИМЕНКО, Л. І., БЕЛЮГА, Д. О., & ЛЕОНОВ, В. В. (2022). СПЕКТРОПОЛЯРИМЕТРІЯ ВОДНИХ СУМІШЕЙ ВУГЛЕВОДНІВ. НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ "БДЖІЛЬНИЦТВО УКРАЇНИ", 1(7). https://doi.org/10.46913/beekeepingjournal.2021.7.03