https://journalbeekeeping.com.ua/index.php/1_4/issue/feed НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ "БДЖІЛЬНИЦТВО УКРАЇНИ" 2020-12-27T17:51:15+02:00 Акименко Лариса Іванівна akymenkol@ukr.net Open Journal Systems <p>Політика наукового видання<br />Журнал призначений для науковців, працівників освіти, аспірантів, спеціалістів сільського<br />господарства дотичних до проблем бджільництва.<br />Видання засноване з метою:<br />- забезпечення поширення у відкритому доступі якісних здобутків і результатів наукових<br />досліджень в сфері бджільництва, що сприятиме інтеграції українських науковців у міжнародний<br />освітній простір, а також підвищення цитованості робіт;<br />- сприяння розвитку науки в Україні, підвищенню її ролі та авторитету в українському суспільстві;<br />- налагодження міжнародної співпраці в галузі бджільництва та створення дієвого механізму<br />обміну інформацією, досвідом, спілкування між спеціалістами різних країн та наукових галузей для<br />створення міжнародної мережі по дослідженню актуальних питань у галузі бджільництва;<br />- організації взаємозв’язку між науковими дослідженнями та освітою шляхом залучення<br />опублікованих матеріалів до навчального процесу.</p> https://journalbeekeeping.com.ua/index.php/1_4/article/view/29 ТЕРАПЕВТИЧНА І ПРОФІЛАКТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСОБУ НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНОЇ БДЖОЛИНОЇ ПЕРГИ ПРИ ЕНТЕРИТАХ ТЕЛЯТ 2020-12-27T16:38:22+02:00 Михайло ПОНАСЬКОВ cool.m1hail@yandex.by Петро КРАСОЧКО krasochko@mail.ru Діана МОРОЗ diana.moroz9797@yandex.by <p><em>Целью исследования являлось изучение эффективности использования средства на основе пчелиной перги при лечении и профилактике желудочно-кишечных заболеваний молодняка крупного рогатого скота. В результате исследований установлено, что разработанное средство является высокоэффективным, позволяет в значительной степени снизить заболеваемость и вынужденное выбытие</em> <em>животных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.</em></p> 2020-12-27T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2020 НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ "БДЖІЛЬНИЦТВО УКРАЇНИ" https://journalbeekeeping.com.ua/index.php/1_4/article/view/27 ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАТОЧНОГО МОЛОЧКА З РІЗНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА ВМІСТОМ ДЕЦЕНОВИХ КИСЛОТ 2020-12-27T16:03:46+02:00 Людмила ЛАЗАРЄВА medlab1961@gmail.com Андрій КАПУСТЯН kapustian_andry@ukr.net Володимир ПОСТОЄНКО vpostoenko@ukr.net Ольга КОВАЛЬ journalbeekeeping@ukr.net <p><em>Подано результати досліджень деяких показників маточного молочка на відповідність до національних стандартів. Проаналізовано понад 40 зразків маточного молочка, відібраного в різних регіонах України. Установлено, що за показниками якості, зокрема за вмістом деценових кислот, вони відповідають вимогам ДСТУ 4666:2006 «Молочко маточне бджолине. Технічні умови». </em></p> <p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Показано, що середнє значення показників вмісту деценових кислот коливається в межах від </em><em>3,8<u>+</u>0,6&nbsp; до 4,95%, рН – від 3,94<u>+</u>0,7 до 4,01<u>+</u>0,8. Доведено, що найвищий показник вмісту деценових кислот спостерігався у зразках із Центрального регіону (середнє значення становило 4,95<u>+</u>0,7), а&nbsp; найнижчий (3,8<u>+</u>0,6%) – з Північного регіону.</em></p> 2020-12-27T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2020 НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ "БДЖІЛЬНИЦТВО УКРАЇНИ" https://journalbeekeeping.com.ua/index.php/1_4/article/view/25 ОСОБЛИВОСТІ ФЛОРОСПЕЦІАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ БДЖІЛ У ЛІСОСТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ 2020-12-27T12:42:05+02:00 Ганна ГРЕЧКА gannanik7@ukr.net Тетяна СЕНЧУК Senchuktanya.bee@gmail.com <p><em>Досліджено видовий склад рослин Лісостепу України, необхідних для забезпечення медоносних бджіл білком за періодами сезону, вивчено флороспеціалізацію бджіл за умов поліфлорного медозбору, встановлено вибіркову здатність бджіл та її рівень під час збирання пилку з домінуючих видів відвідуваних рослин,</em> <em>масу обніжжя, зібраного бджолою в один кошичок, залежно від виду рослини та&nbsp; періоду збирання, льотно-збиральну активність бджіл та її мінливість, перевагу українських бджіл над помісними щодо продуктивності. Визначено кореляційний зв’язок між кількістю вирощеного бджолами розплоду та зібраного ними обніжжя (r = 0,72).</em></p> 2020-12-27T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2020 НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ "БДЖІЛЬНИЦТВО УКРАЇНИ" https://journalbeekeeping.com.ua/index.php/1_4/article/view/32 ДО СТВОРЕННЯ МУЗЕЮ БДЖІЛЬНИЦТВА 2020-12-27T17:51:15+02:00 Геннадій БОДНАРЧУК bgl@ukr.net Леонід ХАРЧУК bee_kievmuseum@ukr.net Наталія УШКАЛОВА journalbeekeeping@ukr.net <p><em>У статті подано результати виконання завдання Уряду України зі створення музею бджільництва. Надається характеристика і вміст головних експозиційних розділів, принципи їх формування, розміщення, подання, методи збирання матеріалів, експонатів для їх наповнення. </em></p> 2020-12-27T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2020 НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ "БДЖІЛЬНИЦТВО УКРАЇНИ" https://journalbeekeeping.com.ua/index.php/1_4/article/view/30 ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ БДЖОЛИНОГО МЕДУ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ 2020-12-27T17:16:40+02:00 Леся ШТАНГРЕТ journalbeekeeping@ukr.net Людмила ЛАЗАРЄВА journalbeekeeping@ukr.net Жанна ШАПОВАЛ journalbeekeeping@ukr.net Ольга КОВАЛЬ journalbeekeeping@ukr.net <p><em>Проаналізовано 30 зразків меду бджолиного довготривалого зберігання (з 2009 по <br>2018 р.). Установлено, що </em><em>діастазна активність меду падає. Так у 6 зразках меду діастазне число нижче ніж 10 од. Готе, ці зразки не відповідають вимогам державних стандартів.</em> <em>Виявлено, що при аналізі зразків меду бджолиного з 2009 по 2015 р. вміст гідроксиметилфурфуролу (ГМФ) був понад 25 мг/кг, що не відповідає вимогам ДСТУ. Зразки терміном зберігання з 2016 по 2018 р. відповідають за показниками якості меду першого ґатунку. Показано, що найбільше значення вмісту проліну відмічається у меді зразка № 11 2015 року </em>– <em>773,0 мг/кг, а найнижчий показник вмісту проліну був у зразку № 25 2013 р. Електропровідність зразків меду тривалого зберігання становила від 0,128 до 0,524 мС/см, що відповідає вимогам щодо якості меду.</em></p> 2020-12-27T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2020 НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ "БДЖІЛЬНИЦТВО УКРАЇНИ" https://journalbeekeeping.com.ua/index.php/1_4/article/view/28 ВПЛИВ ЗАСОБУ НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНОЇ БДЖОЛИНОЇ ПЕРГИ НА ПОКАЗНИКИ КЛІТИННОГО І ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ У ТЕЛЯТ 2020-12-27T16:23:19+02:00 Михайло ПОНАСЬКОВ cool.m1hail@yandex.by Петро КРАСОЧКО krasochko@mail.ru Діана МОРОЗ diana.moroz9797@yandex.by <p><em>Мета дослідження <strong>–</strong> вивчення впливу нового засобу на основі модифікованої бджолиної перги на показники клітинного імунітету (фагоцитарне число, фагоцитарний індекс); неспецифічного гуморального імунітету (бактерицидна активність сироватки крові, вміст лізоциму). В результаті дослідження було встановлено, що розроблений засіб позитивно впливає на імунітет молодняку великої рогатої худоби, що дає змогу значною мірою знизити захворюваність і вимушений забій тварин із захворюваннями шлунково-кишкового тракту. </em></p> 2020-12-27T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2020 НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ "БДЖІЛЬНИЦТВО УКРАЇНИ" https://journalbeekeeping.com.ua/index.php/1_4/article/view/26 ВПЛИВ ЗГОДОВУВАННЯ МЕЛАНІНУ НА ПРИРОДНЕ ВІДМИРАННЯ БДЖІЛ 2020-12-27T13:43:53+02:00 Ганна ОДНОСУМ journalbeekeeping@ukr.net Тетяна ЄФІМЕНКО yefimenkotatiana@gmail.com Олександр МІЩЕНКО journalbeekeeping@ukr.net Олена ВОРОБІЙ journalbeekeeping@ukr.net Ірина КОВАЛЕНКО journalbeekeeping@ukr.net Юлія ТЛУСТА journalbeekeeping@ukr.net <p><em>Визначено вплив на відмирання бджіл згодовування цукрового сиропу, приготованого на артезіанській воді з розчиненим в ній меланіном, порівняно зі згодовуванням сиропу, приготованого на воді з водомережі без меланіну. Використано артезіанську воду, збагачену водорозчинним меланіном рослинного походження у кількості 0,1 мкг на 1 л води. Установлено, що за згодовування сиропу, приготованого на артезіанській воді з меланіном, уповільнюється природне відмирання бджіл (від 2,8 до 50,5%) порівняно зі згодовуванням сиропу, приготованого на воді з водомережі без меланіну. Оскільки меланін має антидегенеративну, антиоксидантну, імунопротекторну, сорбентну дію в організмі людей і тварин, то припускається, що його згодовування може позитивно вплинути на бджіл у стресових ситуаціях, зокрема в разі отруєння пестицидами.</em></p> 2020-12-27T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2020 НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ "БДЖІЛЬНИЦТВО УКРАЇНИ" https://journalbeekeeping.com.ua/index.php/1_4/article/view/31 УСТАНОВЛЕННЯ ВПЛИВУ КІЛЬКІСНОГО РІВНЯ НАДХОДЖЕННЯ ПИЛКУ НА РОЗВИТОК БДЖОЛИНИХ СІМЕЙ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕДОЗБОРУ 2020-12-27T17:34:05+02:00 Олеся ЛИТВИНЕНКО alesyasandra@ukr.net Олександр МІЩЕНКО honey72@i.ua Крістін АФАРА dimokmpx@ukr.net Д. КРИВОРУЧКО dimokmpx@ukr.net <p><em>Відомо, що від кількості нектару і пилку залежить життєдіяльність бджіл, підвищується яйцекладка у бджолиних маток. Мета наших досліджень полягала у встановленні впливу кількісного рівня надходження білкового корму на розвиток бджолиних сімей. За результатами дослідження доведено, що показники активності збору бджолами обніжжя знаходяться в прямій залежності від кількості розплоду, а саме: чим більша кількість розплоду вирощується у бджолиних сім’ях в той чи інший період, тим більший принос обніжжя. Із збільшенням кількості розплоду зменшуються запаси перги і бджоли збільшували збиральну активність.</em></p> 2020-12-27T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2020 НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ "БДЖІЛЬНИЦТВО УКРАЇНИ"