НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ "БДЖІЛЬНИЦТВО УКРАЇНИ" https://journalbeekeeping.com.ua/index.php/1_4 <p>Політика наукового видання<br />Журнал призначений для науковців, працівників освіти, аспірантів, спеціалістів сільського<br />господарства дотичних до проблем бджільництва.<br />Видання засноване з метою:<br />- забезпечення поширення у відкритому доступі якісних здобутків і результатів наукових<br />досліджень в сфері бджільництва, що сприятиме інтеграції українських науковців у міжнародний<br />освітній простір, а також підвищення цитованості робіт;<br />- сприяння розвитку науки в Україні, підвищенню її ролі та авторитету в українському суспільстві;<br />- налагодження міжнародної співпраці в галузі бджільництва та створення дієвого механізму<br />обміну інформацією, досвідом, спілкування між спеціалістами різних країн та наукових галузей для<br />створення міжнародної мережі по дослідженню актуальних питань у галузі бджільництва;<br />- організації взаємозв’язку між науковими дослідженнями та освітою шляхом залучення<br />опублікованих матеріалів до навчального процесу.</p> uk-UA akymenkol@ukr.net (Акименко Лариса Іванівна) igor.pelyuhnya@gmail.com (Igor Pelyuhnya) нд, 27 гру 2020 00:00:00 +0200 OJS 3.2.1.0 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ТЕРАПЕВТИЧНА І ПРОФІЛАКТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСОБУ НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНОЇ БДЖОЛИНОЇ ПЕРГИ ПРИ ЕНТЕРИТАХ ТЕЛЯТ https://journalbeekeeping.com.ua/index.php/1_4/article/view/29 <p><em>Целью исследования являлось изучение эффективности использования средства на основе пчелиной перги при лечении и профилактике желудочно-кишечных заболеваний молодняка крупного рогатого скота. В результате исследований установлено, что разработанное средство является высокоэффективным, позволяет в значительной степени снизить заболеваемость и вынужденное выбытие</em> <em>животных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.</em></p> Михайло ПОНАСЬКОВ, Петро КРАСОЧКО, Діана МОРОЗ Авторське право (c) 2020 НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ "БДЖІЛЬНИЦТВО УКРАЇНИ" https://journalbeekeeping.com.ua/index.php/1_4/article/view/29 нд, 27 гру 2020 00:00:00 +0200 ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАТОЧНОГО МОЛОЧКА З РІЗНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА ВМІСТОМ ДЕЦЕНОВИХ КИСЛОТ https://journalbeekeeping.com.ua/index.php/1_4/article/view/27 <p><em>Подано результати досліджень деяких показників маточного молочка на відповідність до національних стандартів. Проаналізовано понад 40 зразків маточного молочка, відібраного в різних регіонах України. Установлено, що за показниками якості, зокрема за вмістом деценових кислот, вони відповідають вимогам ДСТУ 4666:2006 «Молочко маточне бджолине. Технічні умови». </em></p> <p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Показано, що середнє значення показників вмісту деценових кислот коливається в межах від </em><em>3,8<u>+</u>0,6&nbsp; до 4,95%, рН – від 3,94<u>+</u>0,7 до 4,01<u>+</u>0,8. Доведено, що найвищий показник вмісту деценових кислот спостерігався у зразках із Центрального регіону (середнє значення становило 4,95<u>+</u>0,7), а&nbsp; найнижчий (3,8<u>+</u>0,6%) – з Північного регіону.</em></p> Людмила ЛАЗАРЄВА, Андрій КАПУСТЯН, Володимир ПОСТОЄНКО, Ольга КОВАЛЬ Авторське право (c) 2020 НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ "БДЖІЛЬНИЦТВО УКРАЇНИ" https://journalbeekeeping.com.ua/index.php/1_4/article/view/27 нд, 27 гру 2020 00:00:00 +0200 ОСОБЛИВОСТІ ФЛОРОСПЕЦІАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ БДЖІЛ У ЛІСОСТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ https://journalbeekeeping.com.ua/index.php/1_4/article/view/25 <p><em>Досліджено видовий склад рослин Лісостепу України, необхідних для забезпечення медоносних бджіл білком за періодами сезону, вивчено флороспеціалізацію бджіл за умов поліфлорного медозбору, встановлено вибіркову здатність бджіл та її рівень під час збирання пилку з домінуючих видів відвідуваних рослин,</em> <em>масу обніжжя, зібраного бджолою в один кошичок, залежно від виду рослини та&nbsp; періоду збирання, льотно-збиральну активність бджіл та її мінливість, перевагу українських бджіл над помісними щодо продуктивності. Визначено кореляційний зв’язок між кількістю вирощеного бджолами розплоду та зібраного ними обніжжя (r = 0,72).</em></p> Ганна ГРЕЧКА, Тетяна СЕНЧУК Авторське право (c) 2020 НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ "БДЖІЛЬНИЦТВО УКРАЇНИ" https://journalbeekeeping.com.ua/index.php/1_4/article/view/25 нд, 27 гру 2020 00:00:00 +0200 ДО СТВОРЕННЯ МУЗЕЮ БДЖІЛЬНИЦТВА https://journalbeekeeping.com.ua/index.php/1_4/article/view/32 <p><em>У статті подано результати виконання завдання Уряду України зі створення музею бджільництва. Надається характеристика і вміст головних експозиційних розділів, принципи їх формування, розміщення, подання, методи збирання матеріалів, експонатів для їх наповнення. </em></p> Геннадій БОДНАРЧУК, Леонід ХАРЧУК, Наталія УШКАЛОВА Авторське право (c) 2020 НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ "БДЖІЛЬНИЦТВО УКРАЇНИ" https://journalbeekeeping.com.ua/index.php/1_4/article/view/32 нд, 27 гру 2020 00:00:00 +0200 ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ БДЖОЛИНОГО МЕДУ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ https://journalbeekeeping.com.ua/index.php/1_4/article/view/30 <p><em>Проаналізовано 30 зразків меду бджолиного довготривалого зберігання (з 2009 по <br>2018 р.). Установлено, що </em><em>діастазна активність меду падає. Так у 6 зразках меду діастазне число нижче ніж 10 од. Готе, ці зразки не відповідають вимогам державних стандартів.</em> <em>Виявлено, що при аналізі зразків меду бджолиного з 2009 по 2015 р. вміст гідроксиметилфурфуролу (ГМФ) був понад 25 мг/кг, що не відповідає вимогам ДСТУ. Зразки терміном зберігання з 2016 по 2018 р. відповідають за показниками якості меду першого ґатунку. Показано, що найбільше значення вмісту проліну відмічається у меді зразка № 11 2015 року </em>– <em>773,0 мг/кг, а найнижчий показник вмісту проліну був у зразку № 25 2013 р. Електропровідність зразків меду тривалого зберігання становила від 0,128 до 0,524 мС/см, що відповідає вимогам щодо якості меду.</em></p> Леся ШТАНГРЕТ, Людмила ЛАЗАРЄВА, Жанна ШАПОВАЛ, Ольга КОВАЛЬ Авторське право (c) 2020 НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ "БДЖІЛЬНИЦТВО УКРАЇНИ" https://journalbeekeeping.com.ua/index.php/1_4/article/view/30 нд, 27 гру 2020 00:00:00 +0200 ВПЛИВ ЗАСОБУ НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНОЇ БДЖОЛИНОЇ ПЕРГИ НА ПОКАЗНИКИ КЛІТИННОГО І ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ У ТЕЛЯТ https://journalbeekeeping.com.ua/index.php/1_4/article/view/28 <p><em>Мета дослідження <strong>–</strong> вивчення впливу нового засобу на основі модифікованої бджолиної перги на показники клітинного імунітету (фагоцитарне число, фагоцитарний індекс); неспецифічного гуморального імунітету (бактерицидна активність сироватки крові, вміст лізоциму). В результаті дослідження було встановлено, що розроблений засіб позитивно впливає на імунітет молодняку великої рогатої худоби, що дає змогу значною мірою знизити захворюваність і вимушений забій тварин із захворюваннями шлунково-кишкового тракту. </em></p> Михайло ПОНАСЬКОВ, Петро КРАСОЧКО, Діана МОРОЗ Авторське право (c) 2020 НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ "БДЖІЛЬНИЦТВО УКРАЇНИ" https://journalbeekeeping.com.ua/index.php/1_4/article/view/28 нд, 27 гру 2020 00:00:00 +0200 ВПЛИВ ЗГОДОВУВАННЯ МЕЛАНІНУ НА ПРИРОДНЕ ВІДМИРАННЯ БДЖІЛ https://journalbeekeeping.com.ua/index.php/1_4/article/view/26 <p><em>Визначено вплив на відмирання бджіл згодовування цукрового сиропу, приготованого на артезіанській воді з розчиненим в ній меланіном, порівняно зі згодовуванням сиропу, приготованого на воді з водомережі без меланіну. Використано артезіанську воду, збагачену водорозчинним меланіном рослинного походження у кількості 0,1 мкг на 1 л води. Установлено, що за згодовування сиропу, приготованого на артезіанській воді з меланіном, уповільнюється природне відмирання бджіл (від 2,8 до 50,5%) порівняно зі згодовуванням сиропу, приготованого на воді з водомережі без меланіну. Оскільки меланін має антидегенеративну, антиоксидантну, імунопротекторну, сорбентну дію в організмі людей і тварин, то припускається, що його згодовування може позитивно вплинути на бджіл у стресових ситуаціях, зокрема в разі отруєння пестицидами.</em></p> Ганна ОДНОСУМ, Тетяна ЄФІМЕНКО, Олександр МІЩЕНКО, Олена ВОРОБІЙ, Ірина КОВАЛЕНКО, Юлія ТЛУСТА Авторське право (c) 2020 НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ "БДЖІЛЬНИЦТВО УКРАЇНИ" https://journalbeekeeping.com.ua/index.php/1_4/article/view/26 нд, 27 гру 2020 00:00:00 +0200 УСТАНОВЛЕННЯ ВПЛИВУ КІЛЬКІСНОГО РІВНЯ НАДХОДЖЕННЯ ПИЛКУ НА РОЗВИТОК БДЖОЛИНИХ СІМЕЙ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕДОЗБОРУ https://journalbeekeeping.com.ua/index.php/1_4/article/view/31 <p><em>Відомо, що від кількості нектару і пилку залежить життєдіяльність бджіл, підвищується яйцекладка у бджолиних маток. Мета наших досліджень полягала у встановленні впливу кількісного рівня надходження білкового корму на розвиток бджолиних сімей. За результатами дослідження доведено, що показники активності збору бджолами обніжжя знаходяться в прямій залежності від кількості розплоду, а саме: чим більша кількість розплоду вирощується у бджолиних сім’ях в той чи інший період, тим більший принос обніжжя. Із збільшенням кількості розплоду зменшуються запаси перги і бджоли збільшували збиральну активність.</em></p> Олеся ЛИТВИНЕНКО, Олександр МІЩЕНКО, Крістін АФАРА, Д. КРИВОРУЧКО Авторське право (c) 2020 НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ "БДЖІЛЬНИЦТВО УКРАЇНИ" https://journalbeekeeping.com.ua/index.php/1_4/article/view/31 нд, 27 гру 2020 00:00:00 +0200