Про журнал

Політика наукового видання
Журнал призначений для науковців, працівників освіти, аспірантів, спеціалістів сільського
господарства дотичних до проблем бджільництва.
Видання засноване з метою:
- забезпечення поширення у відкритому доступі якісних здобутків і результатів наукових
досліджень в сфері бджільництва, що сприятиме інтеграції українських науковців у міжнародний
освітній простір, а також підвищення цитованості робіт;
- сприяння розвитку науки в Україні, підвищенню її ролі та авторитету в українському суспільстві;
- налагодження міжнародної співпраці в галузі бджільництва та створення дієвого механізму
обміну інформацією, досвідом, спілкування між спеціалістами різних країн та наукових галузей для
створення міжнародної мережі по дослідженню актуальних питань у галузі бджільництва;
- організації взаємозв’язку між науковими дослідженнями та освітою шляхом залучення
опублікованих матеріалів до навчального процесу.

Поточний номер

Том 1 № 5 (2020): Науково-виробничий журнал "Бджільництво України"
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2020-12-27

Статті

Переглянути всі випуски