Том 1 № 5 (2020): Науково-виробничий журнал "Бджільництво України"

					##issue.viewIssueIdentification##

Бджільництво України : наук.-вироб. журн. / ННЦ «Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича» НААН України, Ін-т біології тварин НААН України. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. – …. с.

Редакційна колегія журналу підтримує політику щодо об’єктивного висвітлення та доведення до громадськості результатів актуальних наукових досліджень українських і зарубіжних учених, наукових та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти і наукових установ, представників органів влади, працівників сільського господарства та інших відомств, а також молодих науковців у галузі біологічних, ветеринарних, сільськогосподарських наук.

Рекомендовано до друку Вченою радою ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича» НААН України (протокол № 06 від 21.09.2020 р.)

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту біології тварин НААН України (протокол № 13 від 16.11.2020 р.)

Опубліковано: 2020-09-20
Опубліковано: 2022-02-03

Статті